Bonvenon
Aktualaĵoj
Bazaj  ideoj
Organizo
Statuto
Membreco kaj servoj
UNU MONDO  kaj  EDE
Reprezentantoj
Helpa  agado
Impressum/respondeco

UNU MONDO kaj EDE

 

La penoj de eŭropanoj forĵeti siajn malnovajn sentojn pri identeco por brakumi pli progresemajn ideojn, kiuj identigus ilin malpli kiel britojn, francojn, germanojn, ktp., kaj pli kiel eŭropanojn, estas aplaŭdindaj. Mi deziras, tamen, ke tio estu nur unua paŝo al kreo de reala sento, kiel Zamenhof mem diris, ke identeco estu ne nacia sed homarana; ke iam aŭstralianoj, ĉinoj, japanoj, usonanoj, afrikanoj, ktp., estu nur homoj, anoj de la homa raso, strebantaj plej efike protekti kaj progresigi la planedon kaj la homaron. - Kep Enderby, el Monato 3/2004

 

La politika movado Eŭropo – Demokratio – Esperanto (EDE) aktivas por demokratiigi Eŭropon. Ĝi partoprenis en eŭropaj balotoj kun relative malgranda sukceso – eble pro tio, ke unuiĝinta, demokratia Eŭropo jam estas realo, eĉ se ankoraŭ ne tute perfekta. 

 

 

 

 

 

Germanaj aktivuloj de EDE dum transdono de 5.240 subtenaj subskriboj por partopreni en la Eŭropaj Balotoj 2009 

 

 

 

Post la eŭropaj balotoj de 2009 kelkaj germanaj aktivuloj de EDE, ricevinte nur 0,04 % de la voĉoj, rememoris, ke la Esperanto-movado estas unuavice tutmonda. Ili emfazis, ke ja indas daŭrigi politikan agadon por egalrajta kunlaboro, homaj rajtoj, paco kaj demokratio - sed oni konsciiĝu pri tio, ke tia agado jam estas multe pli bezonata sur monda anstataŭ sur eŭropa nivelo. La Eŭropaj Balotoj 2009 montris, ke speciala direktiĝo de partio al Eŭropo apenaŭ donas pliajn voĉojn. Oni do tute sincere sincere emfazu, ke Esperanto celas utili ne nur al Eŭropo, sed al la tuta mondo.

 

Etiko kaj respondeco

 

EDE emfazas la gravecon plifortigi la demokration en Eŭropo, kaj la neceson doni al la civitanoj pli da libereco kaj decidopovo. Sed vide al aktualaj problemoj kiel la financa krizo, la ŝanĝiĝo de la klimato aŭ la abismo inter riĉaj kaj malriĉaj landoj, tio eble ne tre multe helpas, aŭ almenaŭ ne sufiĉas. Laŭ UNU MONDO, nuntempe aparte gravas etiko kaj respondeco, por realigi daŭripan evoluon kaj plibonigi la vivkondiĉojn en la tuta mondo. 

 

Vera politika partio

 

UNU MONDO senhezite nomas sin partio. En Germanio, EDE celas esti nur politika asocio, dum UNU MONDO ("Eine-Welt-Partei") deziras registriĝi kiel partio kaj iam plene agnoskiĝi kiel tia. Lige kun tio, ĝi deziras partopreni ne nur ĉiun kvinan jaron en eŭropaj balotoj, sed laŭeble ankaŭ en balotoj sur landa, federacia aŭ eble eĉ loka nivelo. Kaj ĝi klare deziras esprimi opiniojn pri ĉiaj temoj.

 

Novaj ŝancoj je kunlaboro 

 

EDE apogis sin preskaŭ nur sur la Esperanto-movado. Ĝi emfazadis - almenaŭ en Germanio - ke ĝi "sekvas neniun ideologion". Sed ĝuste pro tio ĝi restis izolita. En Germanio, EDE kunlaboris kun preskaŭ neniu neesperantista organizo, krom certagrade kun la Asocio Germana Lingvo (Verein Deutsche Sprache), kun kiu ĝi dividas skeptikan sintenon pri la rolo de la angla. Ĉar EDE-Germanio subtenis ankaŭ la fortigon de la (laŭ ĝi ne sufiĉe egalrajta) germana lingvo en EU, ĝi ricevis laŭdon de la dekstrisma gazeto Junge Freiheit.

 

Kontraŭe, al UNU MONDO prezentiĝas senlimaj eblecoj de kunlaboro kun pli noblaj iniciativoj. Dum la germana sekcio de la Eŭropa Movado (European Movement International) emfazas, ke ĝi deziras "fortigi la germanan pozicion en Eŭropo", la Unu-Monda Movado (germane Eine-Welt-Bewegung) estas pli altruisma kaj pli multfaceta. UM povas rigardi sin kiel politikan brakon de la Unu-Monda Movado kaj kunlabori same kun la parencaj movadoj por tutmonda etiko aŭ interkultura humanismo, por ekologi-sociala merkata ekonomio aŭ por mondfederismo. Ĝi ĉerpu ideojn ankaŭ el multaj pliaj konceptoj kaj ideologioj - ekzemple solidara ekonomio, vegetarismo, pacmovado, religioj kaj mondkonceptoj. Jen ankaŭ ŝanco por ricevi pli da voĉoj en balotoj.

UNU MONDO  | www.unu-mondo.org